Tiago Pereira levou a turma para visitar a casa do Seu Nelson, artista, escultor, músico e poeta. "Héroi da comunidade", nas palavras de Tiago

Tiago Pereira levou a turma para visitar a casa do Seu Nelson, artista, escultor, músico e poeta. “Héroi da comunidade”, nas palavras de Tiago